Voormalige bestuursleden zijn Paul Overmars (voorzitter van 2012-2023), Silja de Graaf (secretaris 2019-2022), Harry Groen (voorzitter 2007 tot 2012), Willem Baalbergen (2007 tot 2013), Colette Kruis-Sweere (secretaris 2007 tot oktober 2014), Jan Peelen (2007 tot januari 2015), Piet van Meurs (penningmeester 2007 tot 1 maart 2015), Christianne den Houting-Stevens (penningmeester tot 2019), Inge Ramselaar-Nederveen (secretaris tot 2019), Arjan Slobbe (algemeen bestuurslid tot 2019).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Bestuur

Voorzitter

Gerard Duijndam

algemeen bestuurslid

Chris van Maris

algemeen bestuurslid

Kootje Barnhoorn

Algemeen bestuurslid

Gerard Warmerdam

Algemeen bestuurslid

Laura Geerlings

secretaris

Riek Dekker

Beleidsplan

Prioriteiten

Voor de  jaren (2019-2020) waren de volgende prioriteiten vastgesteld:
·       Vergroting van het aantal vrienden, met daaraan gekoppeld een toename van het  totaal bedrag aan jaarlijkse bijdragen
·       Aankopen doen op basis van een herzien aankoopbeleid, met extra accent op uitbreiding van de collectie beeldhouwwerk
·       In overleg met het bestuur van het museum investeren in een goede communicatie met betrekking tot de activiteiten van het museum en van de stichting vrienden van het museum.

Communicatie

De vrienden worden jaarlijks geïnformeerd over de aankopen, welke door de stichting zijn gedaan.

Financiën

De stichting financiert aan Museum Noordwijk te schenken kunst enkel en alleen met ontvangen geldelijke schenkingen. De stichting gaat geen verplichtingen/schulden aan anders dan schulden aan crediteuren voor geleverde maar nog niet betaalde kunstartikelen.

Aankopen kunst

De stichting laat zich adviseren door een aankoopcommissie, die voorstellen tot aankopen voorlegt aan het bestuur van de stichting. De stichting is vertegenwoordigd in de aankoopcommissie door een bestuurslid.

Statuten:
Statuten dec 2019