Algemene Voorwaarden

Alle betrokken partijen, of de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s.

Het is niet toegestaan informatie of afbeeldingen opgenomen op deze internetsite voor commerciële doeleinden te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Museum Noorwijk of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.