Welkom bij SVMN
Activiteiten
Aankopen
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek

Bestuur:
Paul Overmars, voorzitter
Inge Ramselaar-Nederveen, secretaris
Christianne den Houting, penningmeester
Martha Baalbergen
Gerard  Duindam
Dorine Holman
Jan Peelen
Arjan Slobbe
 
Voormalige bestuursleden zijn Harry Groen (voorzitter 2007 tot 2012), Willem   Baalbergen (2007 tot 2013), Colette Kruis-Sweere (secretaris 2007 tot oktober 2014), Jan Peelen (2007 tot januari 2015) en Piet van Meurs (penningmeester 2007 tot 1 maart 2015)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

 

Beleidsplan:

Prioriteiten
Voor de komende jaren (2014-2017) zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
·       Vergroting van het aantal vrienden, met daaraan gekoppeld een toename van het  totaal bedrag aan jaarlijkse bijdragen
·       Aankopen doen op basis van een herzien aankoopbeleid, met extra accent  op uitbreiding van de collectie beeldhouwwerk
·       In overleg met het bestuur van het museum investeren in een goede communicatie met betrekking tot de activiteiten van het museum en van de stichting vrienden van het museum.

Communicatie:
De vrienden worden jaarlijks geïnformeerd over de aankopen, welke door de stichting zijn gedaan.

Financiën:
De stichting financiert aan Museum Noordwijk te schenken kunst enkel en alleen met ontvangen geldelijke schenkingen. De stichting gaat geen verplichtingen/schulden aan anders dan schulden aan crediteuren voor geleverde maar nog niet betaalde kunstartikelen.

Aankopen kunst:
De stichting laat zich adviseren door een aankoopcommissie, die voorstellen tot aankopen voorlegt aan het bestuur van de stichting. De stichting is vertegenwoordigd in de aankoopcommissie door een bestuurslid.