Welkom bij SVMN
Activiteiten
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek

Op 7 maart 2020 wordt een nieuw schilderij feestelijk overhandigd aan het Museum Noordwijk. Het betreft het schilderij "Calisplein in de winter". 

 

 

 

Op 4 maart 2019 werd het jaarverslag door het bestuur van de Stichting Vrienden Museum Noordwijk formeel vastgesteld. Conform de eisten van het hebben van een ANBI-status is de vastgestelde jaarrekening gepubliceerd op deze website. De jaarrekening 2019 wordt spoedig gepubliceerd.

 

Wist u dat Museum Noordwijk, gevestigd in de mooie 400 jaar oude binnenduinse hoeve op het Jan Kroonsplein, schilderijen, aardewerk en beelden van getalenteerde Noordwijkse kunstenaars tentoonstelt?

De tentoonstelling van het werk van de beeldhouwster Charlotte van Pallandt (1898-1997) trok meer dan 10.000 bezoekers!

Museum Noordwijk heeft als missie haar kerncollectie zo aan te vullen, dat het ons Noordwijkse erfgoed voor de komende generaties opbouwt, toont en beheert. En daarin toonaangevend wordt. Om dit voor elkaar te krijgen en dus regelmatig nieuwe werken aan te kunnen kopen, is de Stichting Vrienden Museum Noordwijk opgericht.

museum noordwijk en het streekmuseum veldzicht zijn onderdeel van het Genootschap Oud Noordwijk. Deze vereniging telt 2250 leden en wordt door circa 140 vrijwilligers draaiend gehouden. De operationele kosten van Museum Noordwijk worden voor tweederde gedekt door de ledenbijdragen, exploitatiebijdragen van sponsors en voor eenderde door de Gemeente Noordwijk. Om de kerncollectie aan te blijven vullen met nieuwe werken conform de missie van het Museum, zijn additionele fondsen nodig. Met uw donatie kunt ook u 'Vriend van Museum Noordwijk' worden en helpt u mee het Noordwijkse verleden te bewaren voor volgende generaties. Ook via het schenken van een kunstbijdrage helpt u ons als 'Vriend van het Museum'.

U krijgt als 'Vriend van Museum Noordwijk' vrije toegang tot het museum, persoonlijke besloten rondleidingen bij nieuwe exposities en bericht van nieuwe aankopen. 

En uiteraard melden wij u jaarlijks hoe de bijeengebrachte gelden zijn besteed.

Interesse? Neem dan contact met ons op via de secretaris van de Stichting Vrienden van Museum Noordwijk. Wij reageren zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

 

Verder